بانگ موذن مرا کشد به مسجد * ناله ی جانسوز تار اگر گذارد

 

نمي خواستم نام چنگيز را بدانم

نمي خواستم نام نادر را بدانم

نام شاهان را

محمد خواجه وتيمور لنگ،

نام خفت دهندگان رانمي خواستم و

خفت چشندگان را.

 

مي خواستم نام تو را بدانم .

 

وتنها نامي را که مي خواستم

ندانستم .

 

 

آواز بيات اصفهان با صداي شادروان استاد رضوي سروستاني وتار استاد داريوش طلايي

 

دانلود کنيد

 

..........................................................................................................................................

شعر از بامداد 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۷ساعت   توسط محمد   |